Høring

Høring

Vandscooterbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.

Udvidet kommunal adgang til at dispensere fra bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen får hjemmel til at dispensere fra regler om, at sejlads med vandscootere m.v. er forbudt inden for 300 meter fra kystlinjen, og at sejlads inden for 300 meter fra kystlinjen skal foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Ændringen har til formål at sikre, at der regionalt kan anlægges trænings- og prøvebaner for vandscootere o.lign. tæt på kysten med henblik på at erhverve et vandscooterførerbevis.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
06-11-2018
06-01-2019
01-01-2019
2018/2019
Nina Herskind
niher@mfvm.dk
02-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 267,808 kB
Høringsbrev 108,151 kB
Høringsliste 262,038 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 261,547 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,343 MB