Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes nu i offentlig høring.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det bl.a. hvilke parter, der er indstillingsberettigede til bestyrelsen, og hvordan medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges.

Fristen for at indsende høringssvar er:
torsdag den 15. november 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Kasper Juel Gregersen på kasgre@erst.dk og Stine Nylev på stinyl@erst.dk.

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Baggrunden for høringen:
Erhvervsministeren har den 23. oktober 2018 fremsat forslag til lov om erhvervsfremme for Folketinget. 

Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2 – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Det følger af lovforslaget, hvordan medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges. Sammensætningen afspejler behovet for en bred repræsentation samtidig med hensynet til, at bestyrelsen bliver en operationel enhed med en størrelse, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det bl.a., hvilke parter, der er indstillingsberettigede til bestyrelsen, at der ikke udpeges suppleanter til bestyrelsen, samt at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen.

For at bekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med, at dele af lovforslaget forventes at træde i kraft, sendes den i høring nu. Høringen foretages med forbehold for vedtagelsen af forslag til lov om erhvervsfremme i Folketinget.

Læs høringsbrevet, udkast til bekendtgørelse og høringslisten her.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
15-11-2018
01-01-2019
01-01-2019
2018/2019
Stine Nylev
stinyl@erst.dk
24-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 148,025 kB
Udkast til bekendtgørelsen 362,306 kB
Høringsliste 499,190 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 527,452 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,688 MB