Høring

Høring

Udkast til målepunkter for Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn i 2019.

Udkast til målepunkter for Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn i 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden. Temaerne for 2019 er Diagnostik og Behandling. Styrelsen tilrettelægger også tilsynene ud fra et ønske om at afdække risikoområder på en række af de typer af behandlingssteder, hvor sundhedsfaglig virksomhed finder sted.

Andet materiale
Myndighedens kommunikation og dokumentation
31-10-2018
31-12-2018
01-01-2019
2018/2019
Kirsten Fog
kifo@sst.dk
01-10-2018