Høring

Høring

Høring over lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning

Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.)
Lovforslaget indeholder et forslag om at ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for såvel eksisterende byggeri som for nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor der inden den 1. januar 2019 ikke allerede er pålagt forbrugerbindinger.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om, at producenter, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg ved brug af eldrevne varmepumper, skal kunne indregne et overskud i prisen for levering af varme på lige fod med anlæg baseret på vedvarende energikilder og industriel overskudsvarme.

Endelig foreslås der med lovforslaget nye bestemmelser om digital sagsbehandling, herunder digital selvbetjening på varmeforsyningslovens område, med henblik på at udmønte aftale om digitaliseringsklar lovgivning, som indgået i januar 2018 af Folketingets partier.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-10-2018
31-12-2018
01-01-2019
2018/2019
Lotte Bjergaard Jensen
LOBJE@ens.dk
19-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 617,998 kB
Høringsbrev 42,084 kB
Ekstern høringsliste 229,472 kB