Høring

Høring

Høring vedr. betænkning fra Udvalget om præstemangel

Betænkning fra Udvalget om præstemangel

Udvalget om præstemangel har nu afgivet sin betænkning til kirkeministeren.

Udvalget foreslår bl.a. en lovændring i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (ansættelsesloven), så der åbnes for adgang til at søge præstestilling for andre end teologiske kandidater, i henhold til hovedprincippet i den tidligere gældende såkaldte ’akademikerbestemmelse’, hvor akademiske kandidater som ikke er teologer, under nærmere vilkår kan meddeles godkendelse til at søge præstestillinger.
Givet den store variation blandt akademiske kandidatuddannelser – og teologistudiets særlige indhold – foreslår udvalget, at sådanne akademiske kandidater, der ikke er teologer, skal gennemføre en teologisk efteruddannelse, hvis nærmere sammensætning og varighed fastsættes efter indstilling fra et særligt sagkyndigt udvalg.
Udvalget vedrørende Præstemangel finder endvidere, at en sådan adgang for andre end teologiske kandidater skal ses i lyset af en mulig præstemangel, og lovændringen derfor skal være tidsbegrænset til en 10årig periode, hvorefter reglen, og det fortsatte behov for den, skal tages op til revision. 

Endelig foreslår udvalget at der indføres et kapitel i ansættelsesloven om databeskyttelse, særligt rettet mod folkekirkelige myndigheder, institutioner, embeder m.v

Betænkning
Kirkeministeriet
Kirke
08-10-2018
08-12-2018
01-08-2019
2018/2019
Rasmus Paaske Larsen
km@km.dk
10-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Betænkning fra udvalget om præstemangel 3,866 MB
Høringsbrev 80,697 kB
Høringsliste 40,004 kB