Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer m.v.)

lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af op-lysninger om løntimer mv.).
Det foreslås, at Beskæftigelsesministeren får mulighed for at fastsætte nærmere regler om, at der ikke skal foretages en opfølgning på samkøring af medlemmets oplysninger på dagpenge- eller efterlønskortet og indberetningerne i indkomstregi-steret i tre situationer:

Den første månedskontrol efter indplacering i dagpengeperioden og måneden for overgang til efterløn.

Kontrol af måneder med sygdom og/eller ferie samtidig med ansættelse på fast nedsat tid.

På efterlønsområde gøres kontrollen kvartalvis frem for månedlig.
De beskrevne elementer vil blive indarbejdet i forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet m.m.), som har været sendt i hø-ring i perioden den 29. juni 2018 til 10. august 2018.
Lovforslag
Arbejdsmarked
13-09-2018
13-11-2018
02-10-2018
2017/2018
07-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 258,396 kB
Lovudkast 364,504 kB