Høring

Høring

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter
Den nye retningslinje har fokus på den farmakologiske behandling af opioider og hvilke andre behandlingsmuligheder, der bør overvejes inden opioidbehandling påbegyndes samt anbefalinger for aftrapning af opioider. Retningslinjen har desuden et fokus på særlige patientgrupper som patienter med alkohol og/eller stofmisbrug.

Retningslinjen er udarbejdet på grundlag af en eksisterende canadisk guideline ”The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain” og tilpasset danske forhold, hvor det har været muligt.

Retningslinjen er i høring frem til den 27. september 2018.
Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
27-09-2018
27-11-2018
01-11-2018
2017/2018
Maria Herlev Ahrenfeldt
maha@sst.dk
17-12-2018