Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge
Sundhedsstyrelsen sender i dag en opdateret national klinisk retningslinje i høring om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Der er kommet mere viden på området, der understreger, at behandling af ADHD oftest bør starte uden medicin.

Flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med ADHD, og man regner med, at antallet af børn og unge med en ADHD diagnose er steget til det tredobbelte fra 2006 til 2016. Samtidig er der kommet ny viden på området om, hvilke konkrete behandlingstiltag, der har en god effekt. Det er på baggrund af det arbejde, at Sundhedsstyrelsen nu sender en opdateret national klinisk retningslinje i høring.

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år, og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

Retningslinjen er i høring frem til den 28 september

Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
28-09-2018
28-11-2018
01-11-2018
2017/2018
Henriette Edemann Callesen
heec@sst.dk
07-12-2018