Høring

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på vejtransportområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Med den nye bekendtgørelse regulerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2019.

 

Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kr. i 2018 til 160 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for chaufførkort på taxiområdet bliver sat op fra 600 kr. i 2018 til 800 kr. i 2019.

 

Afgiften på udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi-tilladelse) bliver reguleret med følgende satser:

  • For tilladelser med gyldighed på op til fem år bliver satsen øget fra 600 kr. i 2018 til 605 kr. i 2019
  • For tilladelser med gyldighed over fem år bliver satsen øget fra 1200 kr. i 2018 til 1211 kr. i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven, bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:

  • Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kr. i 2019

  • Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kr. i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet

Gebyrsatsen efter regning for tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel) og gebyrsatsen for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører og varebilschauffører forbliver på 800 kr. i 2019 for begge områder.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
02-10-2018
02-12-2018
01-11-2018
Det foreslås, at bekendtgørelsen delvist træder i kraft 1. november 2018 for den paragraf, der omhandler gebyrsatsen efter regning og 1. januar 2019 for den øvrige del.
2017/2018
06-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 115,706 kB
Udkast til gebyrbekendtgørelse 14,530 kB
Høringsbrev 132,607 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 126,753 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,017 MB