Høring

Høring

National klinisk retningslinje for demens og medicinprioritering

National klinisk retningslinje for demens og medicinprioritering
Omkring 17% af personer med demens får dagligt mere end ti lægemidler. Til sammenligning er tallet for en tilsvarende ældre befolkning uden demens omkring 7%. Medicin fylder derfor en væsentlig del af behandlingen af personer med en demenssygdom, og medicinen kan være både mod demenssygdommen og mod andre samtidige sygdomme.

Behandling med lægemidler hos personer med demens kan være særlig vanskelig, da personen med demens ikke altid kan udtrykke sine symptomer, såsom smerter. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe valgt at lave anbefalinger for bl.a. medicin mod smerter, søvnforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser.

Retningslinjen er i høring frem til den 1. oktober 2018.

Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
01-10-2018
01-12-2018
01-11-2018
2017/2018
Casper Larsen
cala@sst.dk
18-12-2018