Høring

Høring

Ligestillingsloven

Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)
Lovforslag
Arbejdsmarked
21-09-2018
21-11-2018
01-01-2019
2017/2018
31-08-2018

Dokumenter