Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet
Forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet mht. at etablere aflastningsområder og fastlægge størrelsen af bydelscentre. Der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Derudover fastholder forslag til landsplandirektiv stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg kommune, og hovedstadskommunerne får inden for byfingrene mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet. 
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
17-10-2018
01-12-2018
2017/2018
Pia Graabech
piagra@erst.dk
22-08-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 641,938 kB
Høringsbrev 46,461 kB
Udkast til landsplandirektiv 1,460 MB
Miljørapport 1,264 MB
Redegørelse 1,529 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 465,816 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,593 MB