Høring

Høring

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
17-09-2018
17-11-2018
01-11-2018
2018/2019
Lisbeth Bjørndal Andersen
lba@mfvm.dk
22-08-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 240,951 kB
Udkast til bekendtgørelse 1,201 MB
Høringsbrev 171,060 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 278,320 kB
Høringsnotat bilag 1 160,867 kB
Høringsnotat bilag 2 281,824 kB
Høringssvar
Høringssvar 45,509 MB