Høring

Høring

Høring af DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)

Høring af DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM), som hermed udsendes i offentlig høring. 

DAMs formål er at fungere som fælles ramme for digital udveksling af informationer relateret til patienter med komplekse patientforløb. Målet er at lette udveksling og øge koordination af behandlingsforløb på tværs af fag og sektorskel.

Formålet med høringen er, at indhente synspunkter om DAM.

Vejledning
Sundhed
06-09-2018
06-11-2018
2017/2018
Thor Schliemann
arkitektur@sundhedsdata.dk
08-08-2018