Høring

Høring

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til baggrundsnotatet for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i høring.

Om baggrundsnotatet for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis

NRL for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis omfatter seks forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper

  • paracetamol
  • langtidsvirkende opioider
  • korttidsvirkende opioider
  • kombinationspræparat med oxycodon og naloxon
  • kombinationspræparat med ketobemidon og dimethylaminodiphenylbuten
  • kombinationspræparat med kodein og paracetamol

Om NRL

NRL støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe til en specificeret patientgruppe. NRL omfatter kun sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse samt opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. NRL er ikke en behandlingsvejledning men beslutningsstøtte til valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Om høringen

Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i høring hos organisationer, myndigheder mv. anført på høringslisten.

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dksenest den 29. august 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til IRF på irf@sst.dk

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
29-08-2018
29-10-2018
28-05-2019
2018/2019
IRF i Sundhedsstyrelsen
irf@sst.dk
08-08-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 23,856 kB
Høringsliste over høringsparter 16,099 kB
Høringsversion - NRL kr.pankreatitis 923,138 kB
Høringssvar
Høringsnotat 95,846 kB
Høringssvar - NRL kr. pankreatitis 1,457 MB