Høring

Høring

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for farmakologisk behandling af unipolar depression blandt voksne
IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til baggrundsnotatet for farmakologisk behandling
af unipolar depression blandt voksne, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste
(NRL), i høring.

Om baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af unipolar depression
NRL for farmakologisk behandling af unipolar depression omfatter seks forskellige lægemiddelgrupper,
hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte
lægemiddelgrupper;
• Selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI)
• Serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI)
• Noradrenalin og specifikke serotonin-antidepressiva (NaSSA)
• Noradrenalin-genoptagelseshæmmere (NaRI)
• Melatoninagonister
• Andre antidepressiva med modulerende virkning på serotoninsystemet

Om NRL
NRL støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en
defineret lægemiddelgruppe til en specificeret patientgruppe. NRL omfatter kun sygdomme
og lægemidler, hvor iværksættelse samt opfølgning af farmakologisk behandling forventes at
kunne foregå i almen praksis. NRL er ikke en behandlingsvejledning men beslutningsstøtte til
valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe.
Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Om høringen
Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk
til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk senest den 10. september 2018.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til IRF på irf@sst.dk
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
10-09-2018
10-11-2018
2017/2018
IRF
irf@sst.dk
24-07-2018