Høring

Høring

Høring over vejledning om lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høring over vejledning om lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.
 
Den 26. juni 2017 trådte lov nr. 651 af 8. juni 2017 om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i kraft. Loven er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Loven gennemfører også dele af de internationale standarder fra Financial Action Task Force (FATF) fra 2012. 

Vejledningen erstatter den tidligere vejledning nr. 9184 af 24. april 2013, som ikke længere er gældende. 

Vejledningen beskriver, hvordan virksomheder og personer kan overholde hvidvasklovens krav.

Høringssvar

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 10. august 2018. Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på ceb@ftnet.dk og ibu@ftnet.dk med angivelse af ’Høring – vejledning’ i emnefeltet eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Cecilie Sander Bernbom.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Cecilie Sander Bernbom på telefon 33 55 82 39 eller til specialkonsulent Ida Bruun på 61 82 88 07.

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Finanstilsynet har på Høringsportalen offentliggjort høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Vejledning
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
10-08-2018
10-10-2018
2017/2018
Cecilie Sander Bernbom
ceb@ftnet.dk
13-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til vejledning 1,719 MB
Høringsbrev 190,055 kB
Høringsliste 218,888 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 584,276 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,586 MB