Høring

Høring

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion JULI 2018 - 1. version

Vejledningen indeholder også konkrete eksempler på, hvordan kommuner i den fysiske planlægning kan forebygge oversvømmelse og erosion.Vejledningen skal give kommuner inspiration i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion og indeholder både en juridisk vejledning i brugen af de nye planlovsregler om udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion, samt muligheden for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden en lokalplan. Desuden præsenteres de på nuværende tidspunkt tilgængelige data, der kan danne grundlaget for udpegningerne af oversvømmelses- og erosionstruede områder.

Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
24-08-2018
24-10-2018
2018/2019
13-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning 6,293 MB
Høringsbrev 226,357 kB
Høringsliste 312,291 kB