Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin)

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin)

Formål

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud samt til at meddele påbud om veterinærfaglig rådgivning med henblik på bekæmpelse af Salmonella Dublin i kvæg. Endvidere ønskes reglerne om sundhedsrådgivningsaftaler for svine- og kvægbesætninger og i minkfarme forenklet, så den nuværende ordning med forskellige rådgivningskategorier afskaffes.

Baggrund

Lovforslaget fremsættes med baggrund i den politiske aftale om Veterinærforlig III 2018-2021, indgået den 13. december 2017 mellem regeringen og alle Folketingets partier. Med Veterinærforlig III ønsker forligsparterne bl.a. at styrke den eksisterende smittebarriere mellem stald og samfund, idet der som en del af den samlede resistensproblemtik bl.a. sættes fokus på at forebygge at husdyr-MRSA bæres ud af staldene til det omgivende samfund. Forligsparterne ønsker endvidere, at der sættes fokus på regelforenkling, herunder et ønske om forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning for svine- og kvægbesætninger og i minkfarme ved at afskaffe den nuværende ordning med forskellige rådgivningskategorier.

Endvidere fremsættes lovforslaget som en videreførelse af handlingsplanen for Salmonella Dublin i Fødevareforlig 3, 2015-2018, indgået den 16. april 2015 mellem den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Liberal Alliance tiltrådte forliget ved sin indtræden i regeringen i november 2016.

Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Høringsfrist m.v.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 14. august 2018. Høringssvar bedes sendt til sibzu@fvst.dk med kopi til kise@fvst.dk og annbe@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2017-28-30-00088.

Eventuelle spørgsmål kan i høringsfasen rettes til følgende personer: Sibel Zuferov på e-mail: sibzu@fvst.dk (Smittebeskyttelse), Kirsten Sejlstrup på e-mail: kise@fvst.dk (Forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning) samt Anne Bech på e-mail: annbe@fvst.dk (Påbud om rådgivning om Salmonella Dublin).
Lovforslag
Fødevarestyrelsen
Erhverv
14-08-2018
14-10-2018
01-01-2019
2017/2018
10-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 440,854 kB
Høringsbrev 151,628 kB
Høringsliste 151,936 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 97,606 kB
Høringssvar
Høringssvar 411,646 kB