Høring

Høring

Høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin

Høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin
Vejledningen beskriver, hvordan en læge eller speciallæge lever op til kravet i overgangsbestemmelserne i §§ 20-21 i bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018
om uddannelse af speciallæger.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
27-08-2018
27-10-2018
15-09-2018
2017/2018
Steen Hartvig Hansen
shh@sst.dk
09-07-2018