Høring

Høring

Udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

  • En arbejdsgiver skal som udgangspunkt fremover ikke have ret til indsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren i en syge-dagpengesag eller en sag om ressourceforløbsydelse under jobafklarings-forløb, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.
  • Arbejdsgiveren skal dog fortsat have ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysningerne om lønmodtageren, hvis de er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i refusionssagen, medmindre afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse af oplysningerne taler imod.

Der sker derfor med lovforslaget en fravigelse af forvaltningslovens bestemmelser om en arbejdsgivers ret, som part i refusionssagen, til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger.

Der skal imidlertid fortsat ske en afvejning i forhold til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse, selv om oplysningerne har væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine interesser i refusionssagen.

Lovforslag
Arbejdsmarked
20-08-2018
20-10-2018
01-01-2019
2017/2018
04-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 326,900 kB
Høringsliste 144,879 kB
Udkast til lovforslag 493,329 kB