Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

Lovforslaget udmønter opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge, som blev aftalt ved Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger, fra 6. februar 2018, mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Opholdskravet for ret til dagpenge indebærer, at medlemmer af en a-kasse som udgangspunkt skal have opholdt sig her i riget eller i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz i 7 ud af de seneste 8 år for at være berettiget til dagpenge.

Derudover fastsættes der en pligt for a-kasserne til på kommunens/Udbetaling Danmarks anmodning i syge- og barselsdagpengesager at opgøre og oplyse, om et medlem af en a-kasse har ret til dagpenge, herunder med hvilken dagpengesats.

Lovforslag
Arbejdsmarked
13-08-2018
13-10-2018
01-01-2019
2017/2018
04-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 279,523 kB
Høringsliste 142,120 kB
Udkast til lovforslag 768,728 kB