Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Bekendtgørelsen foreslås ændret, da bekendtgørelsen ved en fejl ikke indeholder ansøgnings- og tilsagnsprocedurer for ansøgning om støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til ud-lejningsboliger, om støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse eller om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger. Procedurerne er de samme som dem, der er gældende for ansøgning om støtte til bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger.
Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
14-08-2018
14-10-2018
01-09-2018
2017/2018
Malene Bønding Oelrich
malo@tbst.dk
02-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 175,809 kB
Udkast til bekendtgørelse 178,117 kB
Høringsliste 177,506 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 199,131 kB
Høringssvar
Høringssvar 234,126 kB