Høring

Høring

Høring om ændring af administrationsloven

Høring om ændring af administrationsloven
Som del af en samlet lovpakke sendes forslag til ændret lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond nu i offentlig høring.

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der består af forslag til lov om erhvervsfremme, forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme.

Fristen for at indsende høringssvar er:
mandag den 13. august 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til postru@erst.dk og Steen Frederiksen: stefre@erst.dk eller Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk cc.

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Lovforslaget vedrører indstillingsretten af EU’s strukturfondsprojekter.

De væsentligste ændringer:
  • Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt med stærk kommunal forankring og staten. Der etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med en bestyrelse, som har til opgave at sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats. Med det regionale opgavebortfald overdrages de opgaver, som de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd har varetaget i relation til EU’s strukturfonde, til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal bl.a. integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og de nuværende regionale udviklingsmidler. Udmøntningen af strukturfondsmidlerne skal tage udgangspunkt i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.
  • Med EU’s databeskyttelsesforordnings (GDPR) ikrafttræden er der generelt kommet mere fokus på beskyttelse af persondata. Som det hidtil har været tilfældet i persondataloven, fastsætter databeskyttelsesforordningen de generelle betingelser for, hvornår behandling er lovlig.
  • Det vurderes hensigtsmæssigt at indføre en generel hjemmel til Erhvervsstyrelsen som forvaltningsmyndighed for strukturfondene til at indsamle, behandle og videregive personoplysninger, der ikke er følsomme.
Loven forventes fremsat i Folketinget til oktober 2018.
Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

I kan finde høringsbrevet, lovforslaget og høringslisten her.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
13-08-2018
13-10-2018
01-01-2019
2018/2019
Daniel Lauest Vistisen
postru@erst.dk
02-07-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 567,285 kB
Lovforslag 628,988 kB
Høringsliste 503,528 kB