Høring

Høring

Høring over udkast til 2 lovforslag - lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje samt lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Høring over udkast til 2 lovforslag - lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje samt lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

På grundlag af regeringens udspil Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030 har regeringen i maj indgået aftaler med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund og om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet. Parterne er blevet enige om, at der skal gennemføres gennemgribende fysiske forandringer af ghettoområderne og en forebyggende indsats i de udsatte boligområder, så de ikke udvikler sig til ghettoområder. Derudover har regeringen i maj indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Det oprindelige udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje blevet delt op i 2 udkast til lovforslag, som samtidig er blevet tilpasset på en række punkter - dels for at udmønte de indgåede aftaler mellem regeringen og forligspartnerne, dels som følge af de modtagne høringssvar.

Lovforslag
Ejendomme og byggeri
22-08-2018
22-10-2018
01-12-2018
2017/2018
Rita Munk
rimu@tbst.dk
29-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 159,531 kB
Lovforslag - Boliginitiativer 401,146 kB
Lovforslag - LBF 204,521 kB
Høringsnotat
Høringsnotat - Boliginitiativer 315,433 kB
Høringsnotat - LBF 176,438 kB
Bilag 1 og 2 til høringsnotat - Boliginitiativer 571,782 kB
Høringssvar
Høringssvar - Boliginitiativer 3,842 MB
Høringssvar - LBF 2,331 MB