Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af drifttilskud fra Kulturministeriet, personskatteloven, momsloven, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af drifttilskud fra Kulturministeriet, personskatteloven, momsloven, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte

Kulturministeriet har i dag sendt udkast til lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven, personskatteloven, lov om social pension m.v. i offentlig høring. Lovforslaget har til formål at gennemføre den politiske aftale af 16. marts 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Finansieringen af institutioner som DR og de regionale TV 2-virksomheder ændres fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering, hvilket vil ske gradvist over en overgangsperiode. Som følge deraf vil der ske en mindreregulering af personfradraget. Derudover indføres en mediecheck til pensionister, der i dag er berettiget til nedsat licens. Reglerne om opkrævning m.v. af medielicens ophæves pr. 1. januar 2022.  

Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
14-08-2018
14-10-2018
2018/2019
Helene Nordborg Kiær
hnk@kum.dk
29-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 68,589 kB
Høringsliste 73,118 kB
Udkast til lovforslag om afskaffelse af medielicens 755,063 kB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 213,775 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,364 MB