Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og harmonisere de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. Ændringerne skal bl.a. sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem, som er tilpasset brugernes behov og den teknologiske udvikling.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som er en omarbejdet udgave af det hidtidige direktiv herom.

Lovforslaget gennemfører endvidere en mindre ændring af designloven og gassikkerhedsloven.
Lovforslag
Erhverv
03-08-2018
03-10-2018
01-01-2019
2018/2019
25-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 222,029 kB
Høringsliste 438,988 kB
Udkast til lovforslag 1,173 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 340,595 kB
Høringssvar
Høringssvar 9,599 MB