Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 11 ugers høring. Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressource.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
17-09-2018
31-12-2018
01-01-2019
Kontaktoplysninger: Katrine Foss-Pedersen, kafos@mst.dk eller Trine Lyngvig Nielsen, trini@mst.dk
2018/2019
25-06-2018