Høring

Høring

Høring af udkast til 3 bekendtgørelser om bl.a. målrettede efterafgrøder; bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder samt bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning

Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019, Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder, Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder, bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder samt bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov i høring.

 

Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019

I forlængelse af tilskudsordning om målrettede efterafgrøder, hvor jordbruger frivilligt har kunnet ansøge om tilskud til udlægning af efterafgrøder i områder med et indsatsbehov, udmønter bekendtgørelsen et obligatorisk krav om efterafgrøder i de områder, hvor indsatsen ikke er dækket under den frivillige ordning. Det drejer sig om et indsatsbehov på 2760 ha målrettede efterafgrøder i 109 ID15-områder.

 

Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder

Bekendtgørelsen fastsætter koordinater over de ID15-områder, hvor der er et indsatsbehov.

 

Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018

Miljø- og fødevareministeren kan efter gødskningslovens § 18 a, stk. 4, fastsætte regler om at dele af kvælstofreduktionen i særlige tilfælde udskydes til det følgende år. De særlige tilfælde omfatter den situation, hvor der er et mindre behov for en kvælstofreducerende indsats efter udløbet af ansøgningsfristen i den frivillige ordning. Bekendtgørelsen udskyder et indsatsbehov svarende til 5340 ha efterafgrøder til 2019.

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. august 2018.

Bekendtgørelser
Erhverv
06-07-2018
06-09-2018
01-08-2018
2017/2018
Karina Hegelung Nielsen
kaheni@lbst.dk
22-06-2018