Høring

Høring

Nationale kliniske retningslinjer for diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Nationale kliniske retningslinjer for diagnostik af mild cognitive impairment og demens
Høring: National klinisk retningslinje for diagnostik af MCI og demens

Omkring 35.000 danskere har fået stillet diagnosen demens, men mange flere lider af en demenssygdom, uden at de har fået stillet diagnosen. Demenssygdomme udvikler sig i de fleste tilfælde langsomt og snigende, hvilket betyder, at der er en tidlig fase af sygdommen, hvor patienten er præget af kognitiv svækkelse, men hvor kriterierne for en demensdiagnose (endnu) ikke er opfyldt. Derfor udarbejder Sundhedsstyrelsen nu en national klinisk retningslinje, der omfatter metoder til udredning og diagnosticering både af let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment - MCI) og demens.

Den nye retningslinje har fokus på, hvilke test og undersøgelser, der bør tilbydes personer, hvor der er tvivl om personen har en kognitiv svækkelse eller demens. Retningslinjen undersøger desuden metoder til at skelne mellem forskellige typer af demens.

Retningslinjen er i høring frem til den 13. august 2018.

Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
13-08-2018
13-10-2018
01-10-2018
2017/2018
Maria Herlev Ahrenfeldt
maha@sst.dk
15-06-2018