Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Bekendtgørelse om taxikørsel

I udkastet ændres ordet »underskrevet« til: »revideret« i § 3, nr. 1, vedrørende dokumentation for egenkapital. Ændringen skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på, at det ved en fejl i § 3, nr. 1, i taxibekendtgørelsen, fremgik, at årsregnskabet skulle være underskrevet i stedet for revideret.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uanset den hidtidige formulering af § 3, nr. 1, i taxibekendtgørelsen hidtil administreret i overensstemmelse med bemærkningerne til forslaget til taxiloven om dokumentation af egenkapital. Der er således på hjemmesiden taxilov.dk anført, at dokumentation af egenkapital kan ske på grundlag af virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Derudover indeholder udkastet en præcisering i indledningen og en ændring i § 27, stk. 2, grundet en skrivefejl.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
22-06-2018
22-08-2018
01-07-2018
2017/2018
Peter Maltesen
pma@tbst.dk
14-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 71,358 kB
Høringsliste 63,733 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 58,062 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 81,316 kB