Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Bekendtgørelser
Sundhed
25-06-2018
25-08-2018
01-07-2018
2017/2018
12-06-2018