Høring

Høring

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger i høring.

Med bekendtgørelsen foreslås det, at der som § 2, stk. 4 i bekendtgørelsen indsættes en ny bestemmelse, der giver mulighed for, at den ansvarlige for en besætning kan blive undtaget fra Gult Kort-ordningen såfremt denne med besætningen deltager i et af Fødevarestyrelsen godkendt projekt, der har til formål at tilvejebringe viden om produktion af svin uden brug af lægemiddelzink med henblik på at udfase brugen af lægemiddelzink uden samtidig at øge brugen af antibiotika.

EU-Kommissionen har i juni 2017 besluttet, at lægemidler med zinkoxid (lægemiddelzink) til forebyggelse af diarre hos smågrise skal udfases inden for 5 år. Det er endvidere i den politiske aftale om Veterinærforlig III 2018-2021, indgået den 13. december 2017 mellem regeringen og samtlige partier i Folketinget, aftalt, at der i samarbejde med branchen skal arbejdes på at finde alternativer til anvendelsen af lægemiddelzink i den danske svineproduktion.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft forventeligt den 1. juli 2018.

Der henvises i det hele nærmere til høringsbrevet.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
18-06-2018
18-08-2018
01-07-2018
2017/2018
07-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 59,966 kB
Høringsliste 21,846 kB
Høringsudkast 206,618 kB