Høring

Høring

Høring over lovforslag om mere kvalitet i plejefamilier

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet et udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).

Lovforslaget udmønter aftalen ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn” fra satspuljeaftalen for 2018-2021.

Se i øvrigt det vedlagte høringsbrev og udkastet til lovforslaget.

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
29-06-2018
29-08-2018
01-07-2019
2017/2018
Mette Kristoffersen
met@sm.dk
01-06-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 28,135 kB
Høringsliste 22,598 kB
Udkast til lovforslag 376,681 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 436,483 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,110 MB