Høring

Høring

Høring over ny drikkevandsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Opdatering: Nu indeholder drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger også krav om, at drikkevandet skal kontrolleres for DMS.

Drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger foreslås ændret hovedsageligt med henblik på at sikre, at drikkevandet kontrolleres for 1,2,4-triazol.

Herudover foreslås drikkevandsbekendtgørelsen ændret, således at det fremover er kommunalbestyrelsen, der forpligtes til at varetage underretningsforpligtelsen af forbrugere af vand fra vandforsyningslæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til husholdningsbrug til én husstand.

Desuden foreslås drikkevandsbekendtgørelsen ændret således, at der sker en tydeliggørelse af den pligt, der gælder allerede i dag i forhold til at underrette tilsynsmyndigheden i tilfælde, hvor der foretages kontrolmålinger i forsyningsanlægget, og resultatet af disse målinger viser en overskridelse af drikkevandskvalitetskravene i bilag 1 a-d.

Endelig er der foretaget enkelte øvrige ændringer, herunder ændringer af sproglig karakter.

De øvrige foreslåede ændringer af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er hovedsageligt af teknisk karakter.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
18-06-2018
18-08-2018
01-07-2018
2017/2018
25-05-2018