Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land.

Formålet med ordningerne er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland på test og udvikling af vindmøller, der kan sikre den danske vindbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet. Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud.

Til særordningen for forsøgsmøller inden for de nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre er der afsat 102 mio. kr. for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet. Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 13 øre/kWh, og forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til det højeste vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018. 

Bekendtgørelsen indeholder derfor kun regler for tilsagn meddelt i 2018. Når pristillægget for 2019 er kendt, ændres bekendtgørelsen med henblik på at give adgang til at søge om pristillæg af det, der er tilbage af puljen. Hvis puljen er opbrugt i 2018, fastsættes der ikke pristillæg for 2019.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-06-2018
08-08-2018
01-07-2018
2017/2018
Maria H Jørgensen
mhj@ens.dk
11-05-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudgave af bekendtgørelse 460,294 kB
Ekstern høringsliste 249,238 kB
Høringsbrev 217,677 kB
Intern høringsliste 127,646 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 209,074 kB
Høringssvar
Eksterne Høringssvar 512,5 kB