Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser vedrørende pristillæg til vindmøller, stamdatabekendtgørelsen og bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v., Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. (stamdatabekendtgørelsen) og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

Der er med stemmeaftale af 26. september 2017 om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 truffet politisk beslutning om at harmonisere nettilslutningsreglerne for vindmøller og solceller. Det er på denne baggrund, at det foreslås at ophæve bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet (nettilslutningsbekendtgørelsen), og udskille bekendtgørelsen i følgende tre nye bekendtgørelser: 1) en ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, 2) en ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 3) en ny bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet. De to nettilslutningsbekendtgørelser sendes i separat høring.

 

Den nye bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet viderefører de eksisterende regler om pristillæg, og der er med udskillelsen af reglerne om pristillæg i en ny bekendtgørelse ikke tilsigtet nogen materielle ændringer af de gældende pristillægsregler.

 

Herudover foreslås det at ændre bekendtgørelse nr. 1729 af 26. december 2017 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. (stamdatabekendtgørelsen). Bekendtgørelsen foreslås ændret som konsekvens af ændringerne i nettilslutningsreglerne jf. ovenfor.

 

Endelig foreslås bekendtgørelse nr. 279 af 3. april 2009 om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller, som ændret bekendtgørelse nr. 1745 af 26. december 2017, ændret. Bekendtgørelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslag 190, der bl.a. indeholder en udvidelse af værditabsordningen til solcelleanlæg, der vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
24-05-2018
24-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Maria Louise Flachs
malfl@ens.dk
26-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 29,979 kB
Bekendtgørelse om pristillæg 172,403 kB
Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn 33,108 kB
Bekendtgørelse om værditab 33,646 kB
Høringsliste 118,412 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 200,742 kB
Høringssvar
Høringssvar 512,5 kB