Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
Efter de nugældende regler er det alene muligt at pålægge fysiske personer strafansvar for overtrædelse af reglerne i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. På baggrund heraf har Færdselsstyrelsen udarbejdet udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. Med den påtænkte bekendtgørelsesændring sikres det, at også juridiske personer kan straffes for overtrædelse af regler for afholdelse af motorløb på bane.
Bekendtgørelser
Trafik og transport
18-05-2018
18-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Anna Kyhl Gøtske
ankg@fstyr.dk
20-04-2018