Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
Efter de nugældende regler er det alene muligt at pålægge fysiske personer strafansvar for overtrædelse af reglerne i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. På baggrund heraf har Færdselsstyrelsen udarbejdet udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. Med den påtænkte bekendtgørelsesændring sikres det, at også juridiske personer kan straffes for overtrædelse af regler for afholdelse af motorløb på bane.
Bekendtgørelser
Trafik og transport
18-05-2018
18-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Anna Kyhl Gøtske
ankg@fstyr.dk
20-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 121,348 kB
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 39,187 kB
Høringsliste 102,974 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 188,014 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,932 MB