Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger i høring.

Udkastet indeholder en bestemmelse, der i forbindelse med fejl eller mangler i en energimærkning og når særlige omstændigheder taler for det, giver Energistyrelsen mulighed for at påbyde et energimærkningsfirma en ekstraordinær efterprøvning af energimærkningsfirmaets certificerede kvalitetsledelsessystem inden for en af Energistyrelsen fastsat frist.

Herudover foreslås det i udkastet, at henvisningen til ”§ 38 stk. 4” udgår i § 34, stk. 3. Dette vil betyde, at der fremadrettet ligeledes, under særlige omstændigheder, kan ske anvendelse af bestemmelsen i sager om kvalitetssikring, når der konstateres fejl eller mangler i energimærkningen. Bestemmelsens anvendelse er dermed ikke længere begrænset til klagesager. Det er Energistyrelsens vurdering, at den nuværende forskel på anvendelsen af bestemmelsen ikke er hensigtsmæssig.

Endelig indeholder udkastet enkelte mindre rettelser.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-05-2018
09-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Jacob Palm
jpa@ens.dk
11-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 122,114 kB
Høringsliste 118,186 kB
Udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 42,312 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 226,597 kB
Høringssvar
Høringssvar 469,238 kB