Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndbog for energikonsulenter 2016

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndbog for energikonsulenter 2016
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) i høring.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har meddelt, at de ændrer energifaktorerne i bygningsreglementet pr. 1. juli 2018. Som følge heraf ændrer
Energistyrelsen bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), så der sikres en fortsat sammenhæng mellem bygningers beregnede energiforbrug ved energimærkning og referenceværdien baseret på de energimæssige minimumskrav til nybyggeri i bygningsreglementet.

Herudover foretages enkelte andre ajourføringer og andre konsekvensrettelser.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-05-2018
09-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Jacob Palm
jpa@ens.dk
11-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 123,854 kB
Høringsliste 118,183 kB
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om HB2016 2,943 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 237,068 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,163 MB