Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Der er tale om en revision af bekendtgørelse nr. 302 af 12. april 2011, hvor der er gennemført nogle ændringer vedr.:

- Behandling af visse animalske biprodukter, der skal anvendes som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ) i Danmark

- Behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved "andre specifikke krav"

- Anvendelse af kategori 1 glycerin i biogasanlæg

- Driftslederes registrering af anvendelse af OGJ

Se vedlagte høringsbrev.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest onsdag den 2. maj 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til hehe@fvst.dk , lfk@fvst.dk og sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2018-14-31-00397.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
02-05-2018
02-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Heidi Herkild
14@fvst.dk
03-04-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 233,055 kB
Udkast til bekendtgørelse 416,891 kB
Høringsliste 151,104 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 208,583 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,144 MB