Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA

Bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA

I forbindelse med den politiske aftale om Veterinærforlig III er det besluttet at indføre systematisk overvågning for husdyr-MRSA i husdyrarter med indførelse af faste screeningsintervaller samt et aktionsniveau på 10 %. Hvis forekomsten af husdyr-MRSA kommer over aktionsniveauet i den pågældende dyreart, skal det veterinær-medicinske ekspertråd vurdere situationen og komme med anbefalinger til eventuelle initiativer i den pågældende dyreart.

Bekendtgørelsen vedrører udtagning af prøver i forbindelse med overvågning af hus-dyr-MRSA (Methicilin Resistent Staphylococcus Aureus) hos svin, kvæg, fjerkræ, heste og mink i medfør af Veterinærforlig III.

Hensigten med bekendtgørelsen er at følge udbredelsen af husdyr-MRSA hos de ovennævnte dyrearter.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til hchr@fvst.dk og sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2018-14-31-00403.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
01-05-2018
01-07-2018
01-07-2018
2017/2018
Sibel Zuferov
14@fvst.dk
27-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 113,226 kB
Udkast til bekendtgørelse 197,993 kB
Høringsliste 150,196 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 153,960 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,148 MB