Høring

Høring

Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Det handler om en helhedsvurdering – ny opdateret retningslinje om generaliserede smerter i bevægeapparatet i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en opdatering af den nationale kliniske retningslinje om generaliserede smerter i bevægeapparatet i høring.

Patienter med generaliserede smerter rapporterer oftest om et højt smerte niveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, hvilket påvirker funktionsevne og livskvaliteten. Det grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at det skal være en individuel helhedsvurdering, der afgør, hvilken behandling man tilbyder patienten. Baggrunden for, at vi nu opdaterer den nationale kliniske retningslinje er, at arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for udredning, behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Retningslinjen er i høring frem til den 20 april.

Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
20-04-2018
20-06-2018
20-04-2018
2017/2018
Henriette Edemann Callesen
heec@sst.dk
15-06-2018