Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Med udkast til ny bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg er der tale om to mindre ændringer af bekendtgørelsen, hvor den ikke svarede til det, som intentionerne har været i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen.

Der er derfor foretaget to konkrete justeringer i relation til at tydeliggøre, at en specifik virksomhedstype er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning og dels ift. regulering af støj for denne type virksomhed. Endvidere er der foretaget en række sproglige justeringer i den resterende del af bekendtgørelsen. Se høringsbrevet for nærmere beskrivelse.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-04-2018
26-06-2018
01-07-2018
Bekendtgørelsen offentliggøres fire uger før ikrafttrædelsesdatoen på www.virk.dk
2017/2018
23-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 119,028 kB
Høringsliste 36,650 kB
Udkast til bekendtgørelse 800,714 kB