Høring

Høring

Udkast til Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)

Udkast til Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Hermed sendes udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til lovforslag om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer i høring. Lovforslaget forventes fremsat 25. april 2018.Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
05-04-2018
05-06-2018
2017/2018
22-03-2018