Høring

Høring

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL
Sundhedsstyrelsen har sendt en opdatering af den nationale kliniske retningslinje om rehabilitering af KOL i høring.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. Retningslinjen har fokus på rehabilitering af patienter med KOL. Dette gælder både patienter med svære KOL symptomer, og patienter med lettere grad af åndenød. Baggrunden for, at vi nu opdaterer den nationale kliniske retningslinje om rehabilitering af KOL er, at arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for rehabilitering af KOL.

Retningslinjen er i høring frem til den 4 april.
Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
04-04-2018
04-06-2018
01-05-2018
2017/2018
Henriette Edemann Callesen
heec@sst.dk
28-05-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 254,730 kB
Høringsliste 296,170 kB
Opd. NKR KOL Høringsversion 882,696 kB
Høringsnotat
Høringsnotat NKR KOL 501,427 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar inkl. peer reviews 3,371 MB