Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport

Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport

Udkastet til bekendtgørelse har baggrund i Kommissionens åbningsskrivelse af 15. februar 2017 om Danmarks manglende korrekte implementering af Rådets direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (direktivet).

Udover en gengivelse af direktivets bestemmelser fastsættes der i udkastet til bekendtgørelse bestemmelser om:

  • at transport af varer mellem medlemsstaterne er omfattet af definitionen af kombineret transport uagtet varernes oprindelse eller endelige destination,
  • kørsel med tomme lasteenheder,
  • at oplysningerne i transportdokumentet skal bekræftes ved stempling, som jernbane- eller havneadministrationerne foretager, eller ved andet bevis.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.
Bekendtgørelser
Trafik og transport
05-04-2018
05-06-2018
01-07-2018
2018/2019
Sabrina Djarling
sadj@tbst.dk
08-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 71,988 kB
Høringsbrev 87,784 kB
Udkast til bekendtgørelse 71,110 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 100,605 kB