Høring

Høring

Høring over udkast til auktionsmateriale om regler og vilkår for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen

Høring over udkast til auktionsmateriale om regler og vilkår for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen

Energi-, forsynings- og klimaministeren traf den 26. februar 2017 beslutning om, at der i 2018 skal holdes auktion over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene, og at disse frekvenser vil blive tildelt landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag.

700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen vil omfatte frekvenser i 700 MHz-frekvensbåndet, som omfatter 2x30 MHz parrede frekvenser (703-733 MHz parret med 758-788 MHz) og 20 MHz uparrede frekvenser (738-758 MHz). Frekvenserne er ledige fra den 4. april 2020, idet eksisterende tilladelser i 700 MHz-frekvensbåndet udløber.

Herudover vil auktionen omfatte frekvenserne i 900 MHz-frekvensbåndet, som omfatter 2x30 MHz parrede frekvenser (880,0-891,9 MHz og 896,9-915,0 MHz henholdsvis parret med 925,0-936,9 MHz og 941,9-960,0 MHz). Frekvenserne er ledige fra den 1. januar 2020, idet størstedelen af de eksisterende tilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet udløber.

Endelig vil auktionen omfatte 2300 MHz-frekvensbåndet, som omfatter 100 MHz uparrede frekvenser (2300,0-2400,0 MHz). Frekvenserne er ledige fra den 1. januar 2019, idet de eksisterende tilladelser i 2300 MHz-frekvensbåndet udløber.

Høringen omfatter et samlet udkast til auktionsmateriale, som indeholder reglerne for gennemførelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og forslag til vilkår, der skal indgå i tilladelserne, herunder dækningskrav. Interesserede parter opfordres til at fremsende synspunkter hertil.

Høringsfristen er den 12. april 2018 kl. 12.

Relaterede høringer:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61878
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61797
Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
12-04-2018
09-06-2018
2017/2018
07-03-2018