Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt).

Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030. Udspillet indeholder blandt andet en række initiativer, der er målrettet de områder i Danmark, hvor parallelsamfund er mest udbredt, og hvor den hidtidige indsats har været utilstrækkelig.

Lovforslaget udmønter den del af udspillet, der vedrører skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt.

I lovforslaget foreslås det at indføre en selvstændig strafbestemmelse i serviceloven for brud på den særligt udvidede underretningspligt (servicelovens § 153, stk. 1), herunder en strafskærpelse. Den foreslåede ændring skal medvirke til at skabe synlighed om konsekvenserne ved manglende overholdelse af den udvidede underretningspligt.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til bjsn@sm.dk med kopi til p-boern@sm.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-sendes både pr. brevpost og pr. e-mail.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er ministeriet i hænde senest tirsdag d. 3. april 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Bjarke Stensgaard Nielsen på telefon 41 85 10 56

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
03-04-2018
03-06-2018
2017/2018
Bjarke Stensgaard Nielsen
bjsn@sm.dk
01-03-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 206,334 kB
Høringsbrev 179,639 kB
Udkast til forslag om ændring af lov om social service 655,721 kB