Høring

Høring

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Sundhedsstyrelsen fremsender hermed ”Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler" i offentlig høring.

Formålet med Sundhedsstyrelsens vejledning er at give en uddybende og vejledende beskrivelse af sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og dermed bidrage til tilrettelæggelsen af opgaven vedrørende udarbejdelse af sundhedsaftaler i regioner og kommuner. Derudover angives procedurer for, hvordan sundhedsaftalerne godkendes i henhold til bekendtgørelsens og vejledningens krav til aftalernes indhold.

Vejledningen er henvendt til politikere og planlæggere i kommuner og regioner, samt almen praksis, der er involveret i udarbejdelsen af sundhedsaftaler. Derudover henvender vejledningen sig også til en bred række øvrige aktører, hvis arbejdsforhold, eksempelvis, kan blive påvirket af sundhedsaftalerne. 
Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en arbejdsgruppe, der har været nedsat. I arbejdsgruppen har indgået repræsentanter fra blandt andet faglige organisationer, faglige selskaber, patientforeninger, kommuner, regioner og almen praksis.

Høringsfristen er fredag den 23. marts 2018 kl. 16.00.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-03-2018
01-07-2018
01-06-2018
2017/2018
Elisabeth Skibsted
elsd@sst.dk
23-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 92,461 kB
Høringsliste 106,505 kB
Høringsudkast 640,036 kB